něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanál



nebo přijďte v pondělí 20. 5. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
25.3.2014
Pravdu

„Dneska jsem objevil jednu pravdu: Když si spočítám všechny věci, na které jsem rezignoval, jediný způsob, jak je uskutečnit, je najít druhé lidi, se kterými se na nich shodnu.“

31.5.2013  (upr. 8.6.2013)
O přeceňování života, o zabezpečení života

 

Tao Te Ting : Zdaž ničím nezáviset na životě není cennější než přeceňovat život. (Krebsová, kapit. 75)

 

nebo: Jenom ten, kdo nežije jen pro život, cení si život moudře. (O. Král 75)

 

nebo : ..život dát a nevlastnit jej, pracovat pro něj, ale nezakládat si na tom, pěstovat ho, ale nevládnout mu, to vše se

nazývá mystické Te. (O. Král 51)

 

a Ježíš : Nedělejte si starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo víc než

oděv. Kdo z vás může prodloužit svůj život jen o píď, bude-li se znepokojovat. (Lukáš 12)

 

 

a dále: Kdo život svůj chce zachránit, ztratí ho, kdo život svůj ztratí pro mou cestu, nalezne jej.

16.12.2012  (upr. 5.1.2013)
O Tao a ctnosti, kapitola 57 a 75

Mám dvě oblíbené knihy, jednou z nich je Tao Te Ting!

To k politickým komentářům.

 

57. kapitola

Spravuj zemi s opravdovostí

používej vojska s důmyslností

získávej svět nevměšováním.

Odkud vím, že tomu tak má být?

Odtud:

 

Čím víc je ve světě zákazů a zápovědí,

tím víc lid chudne.

Čím víc je ostrých nástrojů mezi lidem,

tím víc je zmatků v zemi.

 

Čím více chytrosti a obratnosti má člověk,

tím více vzniká výmyslů a výstředností.

Čím více se vydává zákonů a nařízení,

tím více je zlodějů a lupičů.

 

Proto praví moudrý:

Já nezasahuji a lid se sám rozvíjí,

setrvávám v klidu a tichu a lid se sám napravuje.

nevměšuji se a lid sám od sebe prospívá

nic si nežádám a lid si sám uchovává jednoduchost.

 

75.

Lid hyne hlady,

protože nadřízení vymáhají příliš dávek.

Lid se těžko spravuje,

protože nadřízení příliš zasahují

Lid bere smrt na lehkou váhu

protože musí příliš usilovat o život.

 

zdaž ničím nezáviset na životě

není vzácnější než přeceňovat život?

 

překlad Berty Krebsové

16.12.2012  (upr. 28.1.2013)
Poznámka o dobru


Tento článek je článkem besedy otevřené článkem O tom, že naivita není vždycky utopie:

1) O tom, že naivita není vždycky utopie -fanky- 

2) O vnímání dobra -JD-

3) Poznámka o dobru -William-

 

Reakce na besedu O tom že naivita není vždycky utopie, O vnímání dobra

a také na další články


Dobro je věci spravovat a napravovat, špatnost opak... toť vše..

 

Jak řekl alespoň pro nás evropany nejslavnější prorok vládnoucí vrstvě, farizejům: Vaše chyba spočívá v tom, že říkáte, že „víte“, i když „nevíte“, atd...

Dobro je jednat z pochopení. 

Nesuďte podle zdání, ale spravedlivým soudem. 

A to je i potíž celé naší společnosti dnes. Není třeba hledat lepší systém, lepší zřízení, jen

odstranit chyby a vrátit se k prapůvodní jednoduchosti.

 

(pozn. - dopsáno: tak jsem našel jinde pocit, ze kterého jsem vycházel.. "V sanskrtu existuje slovo ita. Znamená čin, který je prostě dobrý. Čin, který považuje za dobrý obecně každý, nezávisle na pohledu či orientaci". :-) citace: Jak se věci mají, Lama Ole Nydahl, str.116.

Dalo by se zkrátka napsat, že dobro je prostě dobro.)



⇡nahoru⇡